Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Sítě chráněných území v Evropě
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students: 1
Proposed by: Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
Summary: Práce si klade za cíl porovnat ochranu přírody v jednotlivých evropských zemích s cílem zjistit, kde (v jakých státech a majetcích) se vyskytují ucelené systémy všech biotopů. Jde nejen o národní parky, ale také o maloplošná zvláště chráněná území a jejich poměr.

There are no limitations of the topic