Prehľad vypísaných tém - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Frekvenční vlastnosti částí hudebních nástrojů
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií - LDF
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Abstrakt:
Práce experimentálně či výpočetně posoudí frekvenční vlastnosti částí hudebních nástrojů, příp. jejich polotovarů v různém stádiu rozpracování.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia