Prehľad vypísaných tém - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Frekvenční vlastnosti částí hudebních nástrojů
Stav témy: schválené (doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií - LDF
Max. počet študentov: --
Navrhol: Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Abstrakt: Práce experimentálně či výpočetně posoudí frekvenční vlastnosti částí hudebních nástrojů, příp. jejich polotovarů v různém stádiu rozpracování.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia