Přehled vypsaných témat - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Frekvenční vlastnosti částí hudebních nástrojů
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Abstrakt: Práce experimentálně či výpočetně posoudí frekvenční vlastnosti částí hudebních nástrojů, příp. jejich polotovarů v různém stádiu rozpracování.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení