Přehled vypsaných témat - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Frekvenční vlastnosti částí hudebních nástrojů
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Max. počet studentů:--
Navrhl: Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Abstrakt:
Práce experimentálně či výpočetně posoudí frekvenční vlastnosti částí hudebních nástrojů, příp. jejich polotovarů v různém stádiu rozpracování.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení