Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Frekvenční vlastnosti částí hudebních nástrojů
State of topic:
approved (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department: Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students:--
Proposed by: Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Summary: Práce experimentálně či výpočetně posoudí frekvenční vlastnosti částí hudebních nástrojů, příp. jejich polotovarů v různém stádiu rozpracování.

There are no limitations of the topic