Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Vliv povrchové úpravy rezonanční dřeva na akustické vlastnosti
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary:
Práce experimentálně příp. výpočetně posoudí vliv povrchové úpravy na akustické vlastnosti dřeva resp. dřevěného prvku (rezonanční deska, zkušební těleso apod.). Sledován bude např. vliv různé technologie, typu nátěrové hmoty, zrání povrchové úpravy či její degradace včetně změny vlastností vlivem dynamického namáhání.

There are no limitations of the topic