Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Využití uhlíkových vláken jako výztuže krku drnkacích nástrojů
State of topic:
approved (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students:--
Proposed by:
Summary:
Práce objasní možnost užití výztuží z uhlíkových vláken apod. materiálu pro zvýšení tuhosti a stabilizaci krku drnkacího nástroje všeobecně, nebo vybraného nástroje (klasická či folková akustická kytara, basová kytara, mandolíny apod.). Dle pozdějšího a případného užšího zaměření je práce založena na kompilaci informací, výpočetních či experimentálních metodách.

There are no limitations of the topic