Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: PR v neziskových organizacích
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Ústav: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Lenka Matějková
Abstrakt: Stanoven na základě osobní konzultace.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení