Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: PR v neziskových organizacích
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Ústav:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Stanoven na základě osobní konzultace.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení