Summary of topics offered - Department of Informatics (FBE)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Automatizované sledování konkurence
State of topic:
approved (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Business and Economics
Supervising department:
Department of Informatics - FBE
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary:
Výsledek práce by by umožňoval automatizované sledování vybraných informací z webových stránek konkurenčních subjektů za účelem zjišťování informací typu stav zásob, dodací lhůty, šířka sortimentu apod.

There are no limitations of the topic