Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Komparace nákladovosti vstupů zemědělských výrobců ve vybraných produkčních centrech
Stav témy: schválené (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Ústav regionální a podnikové ekonomiky - FRRMS
Max. počet študentov:
3
Navrhol:
Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D.
Abstrakt: Komparace významných faktorů ovlivňujících nákladovost vstupů pro zemědělské výrobce ve zvolené komoditní vertikále. Existuje mnoho faktorů ovlivňujících ceny zemědělských výrobců, tím i jejich konkurenceschopnosti na daném trhu. Nerovné podmínky na jednotlivých trzích, ovlivňují vývoj nejen jednotlivých států, ale i celých kontinentů z hlediska směrů i toků uvnitř komoditních vertikál.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
FRRMS
ZPO Zemědělská politika a obchod