Přehled vypsaných témat - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Komparace nákladovosti vstupů zemědělských výrobců ve vybraných produkčních centrech
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:
3
Navrhl: Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D.
Abstrakt: Komparace významných faktorů ovlivňujících nákladovost vstupů pro zemědělské výrobce ve zvolené komoditní vertikále. Existuje mnoho faktorů ovlivňujících ceny zemědělských výrobců, tím i jejich konkurenceschopnosti na daném trhu. Nerovné podmínky na jednotlivých trzích, ovlivňují vývoj nejen jednotlivých států, ale i celých kontinentů z hlediska směrů i toků uvnitř komoditních vertikál.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Nenalezena žádná vyhovující data.

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
FRRMS
ZPO Zemědělská politika a obchod