Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Hodnocení vlivu fytoplazmy ESFY na generativní rozmnožování meruněk
State of topic:
Thesis supervisor:
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department: Department of Fruit Science - FH
Max. no. of students:--
Proposed by:
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.
Summary: Sledovat výskyt fytoplazmy ESFY v pokusné výsadbě, hodnotit symptomatický projev a biologické vlastnosti reprodukčních orgánů napadených stromů.

There are no limitations of the topic