Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Analýza konvergence regionálního rozvoje
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:
4
Navrhl: prof. Dr. Ing. Libor Grega
Abstrakt:
Práce je zaměřena na analýzu konvergence regionálního rozvoje na národní, mezinárodní nebo celosvětové úrovni.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení