Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Analýza konvergence regionálního rozvoje
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:
4
Navrhl:
Abstrakt:
Práce je zaměřena na analýzu konvergence regionálního rozvoje na národní, mezinárodní nebo celosvětové úrovni.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení