Přehled vypsaných témat - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Analýza konvergence regionálního rozvoje
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. Dr. Ing. Libor Grega
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:
4
Navrhl:
Abstrakt: Práce je zaměřena na analýzu konvergence regionálního rozvoje na národní, mezinárodní nebo celosvětové úrovni.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení