Summary of topics offered - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)Help


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Hodnocení mimoprodukčního přínosu zemědělství
State of topic:
approved (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
prof. Dr. Ing. Libor Grega
Faculty:
Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department:
Department of Regional and Business Economics - FRDIS
Max. no. of students:2
Proposed by:
prof. Dr. Ing. Libor Grega
Summary:
Práce je zaměřena buď na posouzení vhodosti aplikace možných metodických přístupů k hodnocení jednotlivých aspektů mimoprodukčního přínosu zemědělství nebo na aplikaci některého z těchto metodologikých přístupů pro zhodnocení mimoprodukčního přínosu zemědělství ve vybraném regionu.

informace
There are no limitations of the topic