Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Ochota spotřebitelů platit za environmentálně šetrné produkty
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Simona Miškolci, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: Ing. Simona Miškolci, Ph.D.
Abstrakt: Práce zaměřená na průzkum preferencí a ochoty platit za environmentálně šetrné produkty s využitím dotazníkového šetření.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení