Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Ochota spotřebitelů platit za environmentálně šetrné produkty
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Ing. Simona Miškolci, Ph.D.
Abstrakt:
Práce zaměřená na průzkum preferencí a ochoty platit za environmentálně šetrné produkty s využitím dotazníkového šetření.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení