Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Netržní hodnocení rekreačních přínosů kulturní krajiny
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Simona Miškolci, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
Práce zaměřená na aplikaci vybrané metody netržního hodnocení (popřípadě jejich kombinace) pro hodnocení netržních přínosů kulturní krajiny.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení