Summary of topics offered - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)Help


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Netržní hodnocení rekreačních přínosů kulturní krajiny
State of topic:
approved (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Simona Miškolci, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department:
Department of Regional and Business Economics - FRDIS
Max. no. of students:2
Proposed by:
Summary:
Práce zaměřená na aplikaci vybrané metody netržního hodnocení (popřípadě jejich kombinace) pro hodnocení netržních přínosů kulturní krajiny.

informace
There are no limitations of the topic