Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Hodnocení eko-efektivnosti činnosti podniku
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:
3
Navrhl:
Abstrakt:
Práce zaměřená na rozšíření standardní finanční analýzy o hodnocení úspěšnosti činnosti fimy v oblasti ochrany životního prostředí a kvantifikaci dopadů uplatňovaných evironmentálních opatření na finanční situaci firmy.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení