Summary of topics offered - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)Help


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Hodnocení eko-efektivnosti činnosti podniku
State of topic:
approved (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department:
Department of Regional and Business Economics - FRDIS
Max. no. of students:
3
Proposed by: Ing. Simona Miškolci, Ph.D.
Summary:
Práce zaměřená na rozšíření standardní finanční analýzy o hodnocení úspěšnosti činnosti fimy v oblasti ochrany životního prostředí a kvantifikaci dopadů uplatňovaných evironmentálních opatření na finanční situaci firmy.

informace
There are no limitations of the topic