Přehled vypsaných témat - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Hodnocení eko-efektivnosti činnosti podniku
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:
3
Navrhl: Ing. Simona Miškolci, Ph.D.
Abstrakt: Práce zaměřená na rozšíření standardní finanční analýzy o hodnocení úspěšnosti činnosti fimy v oblasti ochrany životního prostředí a kvantifikaci dopadů uplatňovaných evironmentálních opatření na finanční situaci firmy.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení