Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Faktory formování poptávky po venkovské a šetrné turistice
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Simona Miškolci, Ph.D.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: Ing. Simona Miškolci, Ph.D.
Abstrakt: Práce zaměřená výzkum spotřebitelského chování v oblasti venkovské a šetrné turistiky metodou kombinace kvalitativního a kvantitativního výzkumu.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení