Summary of topics offered - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)Help


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Faktory formování poptávky po venkovské a šetrné turistice
State of topic:
approved (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department:
Department of Regional and Business Economics - FRDIS
Max. no. of students:
2
Proposed by:
Summary: Práce zaměřená výzkum spotřebitelského chování v oblasti venkovské a šetrné turistiky metodou kombinace kvalitativního a kvantitativního výzkumu.

informace
There are no limitations of the topic