Přehled vypsaných témat - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Faktory formování poptávky po venkovské a šetrné turistice
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt: Práce zaměřená výzkum spotřebitelského chování v oblasti venkovské a šetrné turistiky metodou kombinace kvalitativního a kvantitativního výzkumu.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení