Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Společenské hodnocení mimoprodukčních funkcí zemědělství
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Práce zaměřená na netržní evaluaci komplexu mimoprodukčních přínosů zemědělství kombinací metody párového srovnávání (AHP) a kontingentního hodnocení.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení