Summary of topics offered - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)Help


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Společenské hodnocení mimoprodukčních funkcí zemědělství
State of topic:
approved (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Simona Miškolci, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department:
Department of Regional and Business Economics - FRDIS
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Práce zaměřená na netržní evaluaci komplexu mimoprodukčních přínosů zemědělství kombinací metody párového srovnávání (AHP) a kontingentního hodnocení.

informaceThere are no limitations of the topic