Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Společensko-ekonomické hodnocení investičního (rozvojového) projektu
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Simona Miškolci, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:
3
Navrhl: Ing. Simona Miškolci, Ph.D.
Abstrakt:
Práce zaměřená na uplatnění rozšířené analýzy společenských nákladů a přínosů vybraného investičího (rozvojového) projektu. Rozšíření ekonomické evaluace zahrnuje využití metod netržní evaluace environmentálních a sociálních nákladů a přínosů a jejich zohlednění při hodnoceni ekonomické efektinosti projektu.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení