Summary of topics offered - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)Help


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Společensko-ekonomické hodnocení investičního (rozvojového) projektu
State of topic:
approved (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department:
Department of Regional and Business Economics - FRDIS
Max. no. of students:
3
Proposed by:
Summary:
Práce zaměřená na uplatnění rozšířené analýzy společenských nákladů a přínosů vybraného investičího (rozvojového) projektu. Rozšíření ekonomické evaluace zahrnuje využití metod netržní evaluace environmentálních a sociálních nákladů a přínosů a jejich zohlednění při hodnoceni ekonomické efektinosti projektu.

informace
There are no limitations of the topic