Přehled vypsaných témat - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Společensko-ekonomické hodnocení investičního (rozvojového) projektu
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Simona Miškolci, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:3
Navrhl:
Abstrakt:
Práce zaměřená na uplatnění rozšířené analýzy společenských nákladů a přínosů vybraného investičího (rozvojového) projektu. Rozšíření ekonomické evaluace zahrnuje využití metod netržní evaluace environmentálních a sociálních nákladů a přínosů a jejich zohlednění při hodnoceni ekonomické efektinosti projektu.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení