Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Pozice vybraného zemědělského nebo potravinářského podniku v komoditní vertikále
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů: 3
Navrhl: doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D.
Abstrakt: Posoudit postavení vybraného podniku v rámci komoditní vertikály na základě jeho ekonomických a produkčních výsledků. Na základě toku zemědělské suroviny v rámci vybrané komoditní vertikály zhodnotit a vymezit předpoklady pro úspěšné zapojení analyzovaného podniku na trhu.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení