Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Pozice vybraného zemědělského nebo potravinářského podniku v komoditní vertikále
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:
3
Navrhl:
Abstrakt: Posoudit postavení vybraného podniku v rámci komoditní vertikály na základě jeho ekonomických a produkčních výsledků. Na základě toku zemědělské suroviny v rámci vybrané komoditní vertikály zhodnotit a vymezit předpoklady pro úspěšné zapojení analyzovaného podniku na trhu.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení