Summary of topics offered - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)Help


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Pozice vybraného zemědělského nebo potravinářského podniku v komoditní vertikále
State of topic:
approved (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department: Department of Regional and Business Economics - FRDIS
Max. no. of students:
3
Proposed by:
doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D.
Summary:
Posoudit postavení vybraného podniku v rámci komoditní vertikály na základě jeho ekonomických a produkčních výsledků. Na základě toku zemědělské suroviny v rámci vybrané komoditní vertikály zhodnotit a vymezit předpoklady pro úspěšné zapojení analyzovaného podniku na trhu.

informace
There are no limitations of the topic