Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Analýza vybrané komoditní vertikály
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:
3
Navrhl:
Abstrakt:
Charakterizovat situaci a vývoj na jednotlivých trzích vybrané komoditní vertikály v České republice z hlediska měnících se podmínek nabídky a poptávky, zhodnotit postavení finálních zpracovatelů komoditní vertikály navazující na produkci zemědělského produktu. Na základě analýzy toku zemědělské suroviny v rámci zvolené komoditní vertikály vymezit předpoklady pro úspěšné zapojení českých zpracovatelů nejen na domácím trhu, ale i v rámci evropského trhu.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení