Summary of topics offered - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)Help


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Analýza vybrané komoditní vertikály
State of topic: approved (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department:
Department of Regional and Business Economics - FRDIS
Max. no. of students:
3
Proposed by:
doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D.
Summary: Charakterizovat situaci a vývoj na jednotlivých trzích vybrané komoditní vertikály v České republice z hlediska měnících se podmínek nabídky a poptávky, zhodnotit postavení finálních zpracovatelů komoditní vertikály navazující na produkci zemědělského produktu. Na základě analýzy toku zemědělské suroviny v rámci zvolené komoditní vertikály vymezit předpoklady pro úspěšné zapojení českých zpracovatelů nejen na domácím trhu, ale i v rámci evropského trhu.

informace
There are no limitations of the topic