Přehled vypsaných témat - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Analýza vybrané komoditní vertikály
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:
3
Navrhl:
Abstrakt:
Charakterizovat situaci a vývoj na jednotlivých trzích vybrané komoditní vertikály v České republice z hlediska měnících se podmínek nabídky a poptávky, zhodnotit postavení finálních zpracovatelů komoditní vertikály navazující na produkci zemědělského produktu. Na základě analýzy toku zemědělské suroviny v rámci zvolené komoditní vertikály vymezit předpoklady pro úspěšné zapojení českých zpracovatelů nejen na domácím trhu, ale i v rámci evropského trhu.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení