Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Finanční analýza podniku na základě rozboru účetních výkazů
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů: 4
Navrhl: doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D.
Abstrakt: Na základě rozboru účetních výkazů analyzovat a posoudit vývoj a strukturu finanční a majetkové základny vybraného podniku ve sledovaném období. Na základě těchto výsledků pak zhodnotit prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy jeho finanční stabilitu, výnosnost a ekonomickou výkonnost.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení