Summary of topics offered - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)Help


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Finanční analýza podniku na základě rozboru účetních výkazů
State of topic:
approved (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department: Department of Regional and Business Economics - FRDIS
Max. no. of students:
4
Proposed by:
Summary:
Na základě rozboru účetních výkazů analyzovat a posoudit vývoj a strukturu finanční a majetkové základny vybraného podniku ve sledovaném období. Na základě těchto výsledků pak zhodnotit prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy jeho finanční stabilitu, výnosnost a ekonomickou výkonnost.

informace
There are no limitations of the topic