Prehľad vypísaných tém - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy: Stroje a materiálové toky při sklizni biomasy
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. Ing. Jan Červinka, CSc.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky - AF
Max. počet študentov:
--
Navrhol: doc. Ing. Jan Červinka, CSc.
Abstrakt:
Teorie strojů pro zpracování biomasy,kvalitavtivníparametry,exploatační parametry. Logistika dopravy materiálu.
Zrušené:
ánoObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
D-ZS Zemědělská specializace
D-ZS-TMZ Technika a mechanizace zemědělství
D-ZS Zemědělská specializace
D-ZS-OH Odpadové hospodářství