Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Konkurenceschopnost zemědělských podniků EU 27 ve vertikále prasata - vepřové maso
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů: 3
Navrhl: Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D.
Abstrakt: Zemědělské podniky v EU čelí mnoha problémům na trhu z hlediska rozšiřování EU, změn evropských politik, apod. Dochází ke značným změnách nejen uvnitř jednotlivých národních ekonomik, ale i z hlediska celých komoditních vertikál, které přesahují prostor EU 27. V komoditní vertikála prasata - vepřové maso dochází v současnosti k významným změnám, které se dotkýkají i českého trhu.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení