Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Konkurenceschopnost zemědělských podniků EU 27 ve vertikále prasata - vepřové maso
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:
3
Navrhl:
Abstrakt:
Zemědělské podniky v EU čelí mnoha problémům na trhu z hlediska rozšiřování EU, změn evropských politik, apod. Dochází ke značným změnách nejen uvnitř jednotlivých národních ekonomik, ale i z hlediska celých komoditních vertikál, které přesahují prostor EU 27. V komoditní vertikála prasata - vepřové maso dochází v současnosti k významným změnám, které se dotkýkají i českého trhu.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení