Prehľad vypísaných tém - Ústav teritoriálních studií (FRRMS)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
The importance of Small and Medium Business Enterprises to regional development
Stav témy:
schválené (doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantujúce pracovisko:
Ústav teritoriálních studií - FRRMS
Max. počet študentov:--
Navrhol:
Abstrakt:
Students should contact me to discuss the possibility of planning and establishing their own business in any region of their choice.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia