Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
The development, importance and contribution of tourism to the economic development of a selected country in Asia, Africa or Latin America
Stav tématu:
schváleno (doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:2
Navrhl:
Ing. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D.
Abstrakt:
Student should chose one country in any of these regions - Asia Africa and Latin America and analyse the development, the importance, contribution and sustainability of this sector to the econmic development of the selected country

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení