Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
The effect of colonialism on the socio-economic development of a particular country in Africa south of the Sahara
Stav tématu:
schváleno (doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
The student should trace the history of the chosen country before colonialism; the reasons for colonialism; social, economic and political development during the time of colonialism; post colonialism and the overall impact of colonialism on the level of development till present day.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení