Prehľad vypísaných tém - Ústav teritoriálních studií (FRRMS)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
The effect of colonialism on the socio-economic development of a particular country in Africa south of the Sahara
Stav témy: schválené (doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantujúce pracovisko:
Ústav teritoriálních studií - FRRMS
Max. počet študentov:
2
Navrhol:
Abstrakt:
The student should trace the history of the chosen country before colonialism; the reasons for colonialism; social, economic and political development during the time of colonialism; post colonialism and the overall impact of colonialism on the level of development till present day.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia