Prehľad vypísaných tém - Institut celoživotního vzdělávání


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Základní učební dokumentace na SŠ
Stav témy:
schválené (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Lenka Danielová, Ph.D.
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantujúce pracovisko: Oddělení sociálních věd - ICV
Max. počet študentov:
--
Navrhol: Ing. Lenka Danielová, Ph.D.
Abstrakt:
Základní prvkem kurikulární reformy jsou Rámcové vzdělávací programy. Střední školy podle nich do dvou let připravují vlastní vzdělávací programy (Školní vzdělávací programy, ŠVP). Ve ŠVP je mimo jiné uveden profil absolventa, charakteristika vzdělávacího programu, učební plán, přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP, učební osnovy pro všechny předměty uvedené v učebním plánu nebo vzdělávací moduly, atd. Studenti se mohou v rámci své bakalářské práce věnovat těmto cílům: komparaci a analýze základních učebních dokumentů pro jednotlivé studijní oboru na SŠ podle zvolených kritérií, průzkumu zkušeností na jednotlivých středních školách s aplikací nově zpracovaných dokumentů, analýze zkušeností v rámci pilotního PILOT´S, atd.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-SP Specializace v pedagogice

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.