Summary of topics offered - Institute of Lifelong Learning


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Základní učební dokumentace na SŠ
State of topic:
approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Lenka Danielová, Ph.D.
Faculty:
Institute of Lifelong Learning
Supervising department:
Department of Social Science - ILE
Max. no. of students:--
Proposed by:
Ing. Lenka Danielová, Ph.D.
Summary:
Základní prvkem kurikulární reformy jsou Rámcové vzdělávací programy. Střední školy podle nich do dvou let připravují vlastní vzdělávací programy (Školní vzdělávací programy, ŠVP). Ve ŠVP je mimo jiné uveden profil absolventa, charakteristika vzdělávacího programu, učební plán, přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP, učební osnovy pro všechny předměty uvedené v učebním plánu nebo vzdělávací moduly, atd. Studenti se mohou v rámci své bakalářské práce věnovat těmto cílům: komparaci a analýze základních učebních dokumentů pro jednotlivé studijní oboru na SŠ podle zvolených kritérií, průzkumu zkušeností na jednotlivých středních školách s aplikací nově zpracovaných dokumentů, analýze zkušeností v rámci pilotního PILOT´S, atd.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-SP Specialisation in pedagogy

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.