Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Základní učební dokumentace na SŠ
Stav tématu:
schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Lenka Danielová, Ph.D.
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště:
Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Základní prvkem kurikulární reformy jsou Rámcové vzdělávací programy. Střední školy podle nich do dvou let připravují vlastní vzdělávací programy (Školní vzdělávací programy, ŠVP). Ve ŠVP je mimo jiné uveden profil absolventa, charakteristika vzdělávacího programu, učební plán, přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP, učební osnovy pro všechny předměty uvedené v učebním plánu nebo vzdělávací moduly, atd. Studenti se mohou v rámci své bakalářské práce věnovat těmto cílům: komparaci a analýze základních učebních dokumentů pro jednotlivé studijní oboru na SŠ podle zvolených kritérií, průzkumu zkušeností na jednotlivých středních školách s aplikací nově zpracovaných dokumentů, analýze zkušeností v rámci pilotního PILOT´S, atd.



Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-SP Specializace v pedagogice

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.