Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Analýza učebnice odborného předmětu
Stav tématu:
schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Lenka Danielová, Ph.D.
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště:
Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Ing. Lenka Danielová, Ph.D.
Abstrakt: Učebnice poskytuje žákům didakticky uspořádané učivo pro určitý vyučovací předmět. Učebnice určuje rozsah i kvalitu učební látky, uvádí obecné formulace pojmů a zákonitostí, příklady a úlohy k řešení, umožňuje samostatné pochopení učiva, jeho procvičení, upevnění a v neposlední řadě motivuje žáka ke studiu. Dobrá učebnice má pro žáka velký význam, je zdrojem jeho vědomostí, učí jej samostatnosti, důslednosti a zajišťuje kontrolu získaných vědomostí. Proto by měly učebnice splňovat veškeré požadavky na ně kladené (obsah učebnice, didaktická stránka učebnice, jazyková stránka učebnice, technická a estetická stránka učebnice) Cílem bakalářské práce může být např. komparace a analýza učebnice pro konkrétní odborný předmět podle zvolených kritérií.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-SP Specializace v pedagogice

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.