Prehľad vypísaných tém - Institut celoživotního vzdělávání


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Tvorba didaktických pomůcek SŠ
Stav témy:
schválené (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantujúce pracovisko: Oddělení sociálních věd - ICV
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Abstrakt:
Jako hmotný didaktický prostředek označujeme všechny materiální předměty, které zajišťují, podmiňují a zefektivňují průběh vyučovacího procesu. K materiálním didaktickým prostředkům náleží učební pomůcky, technické výukové prostředky, účelová zařízení školy. Cílem bakalářské práce může být např. návrh nové didaktické pomůcky a její aplikace v odborném předmětu na SŠ, inovace stávající didaktické pomůcky používané na SŠ, analýza využitelnosti jednotlivých didaktických pomůcek konkrétního odborného předmětu na SŠ, atd.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-SP Specializace v pedagogice

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.